Mødregruppe Baby masage

Baby massage maks 7 deltagere.

Baby massage i mødregrupper, er en fantastisk måde at være sammen på og en oplevelse som kan være samtale emne, længe efter jeg er taget hjem.

Babymassage er en dejlig måde at være sammen på, som giver en intens kontakt, hvor forældre og barn. Gennem berøring, lærer de hinanden at kende endnu bedre. Det kan samtidig være med til at styrke børnenes motorik, stimulere kredsløbet og  virke beroligende på børnene.

Det vil foregå således, at jeg komme ud til jer, giver lidt undervisning som i kan tange med hjem til senere brug. Der ud over handler et om at give jer og jeres barn, en fantastisk oplevelse. Jeg vil under den tid vi har sammen, cirkulere mellem jer, så når at være ved jeg alle sammen. Men det er jer som forældre, der skal lave arbejde og nyde denne unikke mulighed for at gøre noget godt for jeres barn.